Transformer

Transformer

30.00

230 v – 24v/60 va

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Additional information

Weight 1.3 kg